Milieubesparing van 59%

Met trots presenteren wij u hierbij het CO₂ Certificaat. Dit certificaat hebben wij mogen ontvangen voor onze inspanningen op het gebied van de besparing op de uitstoot van CO₂. 

Door de investeringen en de aanpassingen die wij in de afgelopen jaren hebben doorgevoerd op het gebied van afvalscheiding en inzameling- en verwerkingstechnieken, hebben wij een besparing kunnen realiseren van 59%. Dit is maar liefst 47 Ton CO₂ per jaar, equivalent aan de uitstoot van 242.833 autokilometers!

Een mooie  beloning voor onze manier van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Ook in de toekomst blijven wij voortdurend in beweging om met onze kennis, onze  aandacht voor het milieu en de verdergaande ontwikkelingen op dit gebied de uitstoot van CO₂ nog verder te minimaliseren.