MRP voldoet aan norm EN 1090

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens EN 1090. Een bouwproduct mag namelijk (buiten de overgangsperiode) niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. MRP heeft als eerste bedrijf de audit voor deze CE markering met 0 NCR (Non Conformities) doorstaan. Daarmee voldoet MRP aan de eisen die gesteld worden aan de producenten voor dragende staalconstructies. MRP blijft dus ook in de toekomst uw ideale partner voor koudgevormde profielen.