Logistiek volop in beweging!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een voortdurend proces, stilstand is achteruitgang en wij blijven graag in beweging. In de afgelopen periode is ons logistieke proces aan de inkoopkant onder de loep genomen en hebben wij aanzienlijke veranderingen kunnen doorvoeren in de wijze van de aanvoer van onze belangrijkste grondstof: het staal. 

Door gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen en andere tijdstippen wordt het drukke wegverkeer minder belast en wordt er meer gebruik gemaakt van daluren. De kwaliteit van ons transport is absoluut gewaarborgd gebleven, de betrouwbaarheid is hierdoor zelfs nog verder verbeterd.

Het belangrijkste resultaat van deze nieuwe werkwijze: een aanzienlijke besparing van 120 ton CO₂ uitstoot in 2015!